Den danske FamilieTrivsels kohorte

FamilieTrivsels familiekohorte inkluderer 1000 gravide kvinder og deres respektive familier. Kohorten blev etableret i november 2019 af Afdelingen for Almen Medicin på Københavns Universitet. 100 Almene praksis i Region Hovedstaden og i Region Sjælland rekrutterede 1000 gravide kvinder ved 1. graviditetsundersøgelse. 99 pct. af gravide kvinder i Danmark møder op til minimum én af de planlagte graviditetsundersøgelser, hvilket gav FamilieTrivsel en enestående mulighed for at skabe en repræsentativ kohorte af gravide danske kvinder, deres partner og deres barn i Danmark.

Formålet med projekt FamilieTrivsel er at styrke fokus på mental sundhed ved de forebyggende graviditets- og børneundersøgelser og samtidig undersøge, om familierne kan få gavn af en støttende, web-baseret intervention.

Dataindsamlingen er i gang: Vi indsamler data om hele familiens trivsel gennem graviditeten og indtil barnet er 2,5 år gammel. Forældrene besvarer en række spørgeskemaer om deres familieliv, parforhold, fysiske og psykiske helbred, så vi har en god ide om forældres trivsel både sammen og hver for sig. Vi indsamler også oplysninger om barnets trivsel herunder barnets motoriske, kognitive, sociale and emotionelle udvikling.

Går en tur