top of page

Mental sundhed ved de forebyggende svangre- og børneundersøgelser i almen praksis

Hvad er Projekt FamilieTrivsel?

Projektet udvikler og afprøver en ny-udviklet systematisk børnejournal og et web-baseret forældreprogram til gravide og småbørnsfamilier.

 

I et randomiseret design undersøger vi effekten af programmet på børns sproglige udvikling og generelle trivsel. FamilieTrivsel afprøves i Region Syd, Hovedstaden og Sjælland.

Almen praksis’ rolle i projektet

 

De forebyggende graviditets- og børneundersøgelser

i almen praksis er  omdrejningspunktet for indsatsen. Undersøgelserne udføres af lægen ofte i samarbejde med praksissygeplejerske eller praksisjordemoder.

 

Hver klinik inkluderer over en 1 års periode 10 gravide kvinder ved første graviditetsundersøgelse. Kvinden og familien indgår i projektet indtil barnet er 30 måneder.

Lykkelig familie
Newborn Baby Foot

Klinikken har følgende opgaver i løbet af projektet:

  • Lægen deltager i et kursus af 2 dages varighed for interventionsgruppen og 1 dag for kontrolgruppen. Kurserne vil så vidt muligt blive afholdt i praksis’ nærområde. (For læger hvis praksispersonale varetager nogle af de forebyggende undersøgelser inviteres disse med).

  • Hver læge inkluderer konsekutivt 10 gravide kvinder.

  • Lægen præsenterer projektet og forældreprogrammet ved den første graviditetsundersøgelse.

  • Efter behov følges op på anvendelsen af programmet ved de efterfølgende graviditets- og børneundersøgelser – og ved evt. andre kontakter.

  • Den systematiske børnejournal udfyldes ved de fire første børneundersøgelser.

Deltagelse i projekt FamilieTrivsel

 

Praksis, som deltager i projektet, randomiseres i to grupper. 50 praksis allokeres til interventionsgruppen og 50 til kontrolgruppen.


For både interventions- og kontrolpraksis: Læge og evt. praksispersonale, som varetager de forebyggende svangre- og børneundersøgelser deltager i et 1-dags kursus med træning i vurdering af barnets psyko-motoriske udvikling og forældre-barn relationen, samt brug af den systematiske børnejournal.

For interventionspraksis er der yderligere en kursusdag med introduktion til det webbaserede forældreprogram, som familierne skal arbejde med hjemme.

 

Alle gravide, der kan tale og læse dansk kan deltage i projektet. Gravide som modtager specialiserede tilbud eller behandlinger kan deltage.

Projektet udføres i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning og er støttet af TRYGfonden

Kontakt

Projektleder Gritt Overbeck

+45 93 50 92 63

familietrivsel@sund.ku.dk

removebg.png
bottom of page